Olje & gass
Loading...

Nothav og Notmann er spesialtilpasset til maritim support ved riggopphold. Rederiet har blant annet levert tjenester til oljenæringen hos Coast Center Base, Hanøytangen og AF Gruppen ved Miljøbase Vats. Notmann og Nothav har stort dekksareal (230 m²), 4 thrustere i tillegg til 2 propeller til fremdrift og et styrehus tilpasset for god sikt opp mot løft og rigg. Nothav leverer tjenester på spotmarkedet, og kan stille på kort varsel for eventuelle oppdrag.

I tillegg til å levere tjenester som skal bli utført på en sikker og effektiv måte, har vi et mål om å levere tjenester som er kostnadseffektive. Vi gjennomfører kostnadseffektive tjenester gjennom å tilby alternative service båter med lastekapasitet langt over hva normalt er på tilsvarende fartøy i samme bransje. Våre fartøy kan også drive kombidrift med transport av personell på 9 personer, i tillegg til å fungere som slepe og lastefartøy.

Loading...