Helse, miljø og sikkerhet

I 2020 ble Notmann og Nothav som de første arbeidsbåtene i Norge sertifiserte Miljøfyrtårn. I praksis innebærer dette at vi oppfyller spesifikke krav til blant annet arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, utslipp og estetikk. Vi vet at både vi og vår bransje har en del å gå på rundt bærekraft, men ønsker å gjøre noe med dette og setter derfor fokus på det som sertifisert Miljøfyrtårn.

En del av Notmann og Nothav AS sitt mål og miljøpolicy er å mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester. Dette gjøres gjennom:

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Notmann og Nothav AS. I henhold til miljøarbeidet innehar selskapet en rekke konkrete mål for helse, sikkerhet og miljøarbeidet per år. Målene er knyttet til for eksempel reduksjon av utslipp og sykefravær.

Av gjennomførte tiltak knyttet til miljø de siste tre år har våre fartøy blant annet:

I tråd med miljøarbeidet og policy har også Nothav AS blitt Global Gap sertifsert som underleverandør til havbruksnæringen. Sertifiseringen sikrer at Nothav som underleverandør av servicefartøy til havbruk innehar god praksis knyttet til helse, miljø, sikkerhet, matsikkerhet og dyrevelferd.