Havbruk
Loading...

Merdskifte

Med et kompetent mannskap i kombinasjon med spesialtilpassede fartøy utfører vi opptak, utsett og skifte av not-poser kostnadseffektivt for kunde.Notmann og Nothav har tette lasterom for føring av brukte not-poser for å minimere smittefare. Lasterommene har plass til 10 stykk 160 merder i lasterommene. Ved eventuelle sykdomsutbrudd kan vi derfor bistå med å transportere merder uten fare for smitte til andre lokaliteter. Nothav har utført flere slike oppdrag og bistår kunde med hele prosessen i tett dialog med Mattilsynet og myndigheter.

Fortøyningsarbeid

Notmann AS er en av aktørene i Norge som har lengst erfaring innen service innen havbruk, og derav også fortøyningsarbeid. Vi har som mål å ha færrest mulig avvik ved utlegg av fortøyninger, og er også kjent for dette blant våre faste kunder. Våre innstalleringer er derfor kostnadseffektive ved at det blir færre etterjusteringer og rettelser i ettertid, og at dermed sluttsummen på innstalleringen blir lav.

Sammen med fortøyningstjenester leverer vi dokumentasjon på bunndata ved hjelp av Olex kartmaskiner, i tillegg til dokumentasjon på utført arbeid. Våre fartøy dokumenterer også holdekraft på fortøyninger, og leverer analyse på dette ved utførte oppdrag. Vi har i tillegg tette samarbeidspartnere innen dykking og ROV for å kunne levere en komplett pakke.

Behandlinger

Notmann benyttes per 2023 til avlusingsfartøy for Mowi i region sør. I samråd med kunde kan fartøyet leies ut til avlusingsoperasjoner hos andre aktører. Notmann AS har et stort fokus på fiskevelferd, og har egne prosedyrer for skånsom håndtering av fisk som avluses. Vi har et sterkt fokus på at mannskap har en aktiv stil på båt og lokalitet for å avlaste oppdretter ved behandlinger.

Hjelpebåt

Notmann og Nothav er godt utstyrt som hjelpebåt ved behandlinger og levering av fisk. Begge fartøy har tre capstaner og to kraner på styrbord side, og har god lugarkapasitet for eventuell døgndrift.

Loading...