Utkast logo Notmann AS 04
Havbruk
Havbruk
Loading...

Fortøyningsarbeid

Notmann AS er en av aktørene i Norge som har lengst erfaring innen service innen havbruk, og derav også fortøyningsarbeid. Notmann AS har som mål å ha færrest mulig avvik ved utlegg av fortøyninger, og er også kjent for dette blant våre faste kunder. Våre innstalleringer er derfor kostnadseffektive ved at det blir færre etterjusteringer og rettelser i ettertid, og at dermed sluttsummen på innstalleringen blir lav.

Sammen med fortøyningstjenester leverer vi dokumentasjon på bunndata ved hjelp av Olex kartmaskiner, i tillegg til dokumentasjon på utført arbeid. Våre fartøy dokumenterer også holdekraft på fortøyninger, og leverer analyse på dette ved utførte oppdrag. Vi har fokus på kvalitet, sikkerhet og miljø under fortøyningsarbeid.

Merdskifte

Da Notmann AS ble stiftet i 1995, gikk forretningsplanen ut på å ta opp skitne not-poser og vaske disse i en vaskemaskin på dekk. Etter hvert som størrelsen på utstyret i havbruksnæringen økte, gikk Notmann AS bort fra dette til å fokusere på opptak, utsett og skifte av not-poser. Vi vet at nøkkelen til effektivt arbeid med merder er gjennom et erfarent mannskap, og mener dette er like viktig som fartøyet man disponerer. Med kompetent mannskap i kombinasjon med spesialtilpassede fartøy kan vi utføre opptak, utsett og skifte av not-poser kostnadseffektivt for kunde.

Notmann og Nothav har tette lasterom for føring av brukte not-poser for å minimere smittefare. Lasterommene har plass til 10 stykk 160 merder i lasterommene. Ved eventuelle sykdomsutbrudd kan vi derfor bistå med å transportere merder uten fare for smitte til andre lokaliteter.

Avlusning

Notmann benyttes per 2023 til avlusingsfartøy for Mowi i region sør. I samråd med kunde kan fartøyet leies ut til avlusingsoperasjoner hos andre aktører. Notmann AS har et stort fokus på fiskevelferd, og har egne prosedyrer for skånsom håndtering av fisk som avluses.

Vi vet hvor tungt og frustrerende lengre perioder med lus kan være, og har derfor et sterkt fokus på at mannskap har en aktiv stil på båt og lokalitet for å avlaste oppdretter.

-
20210916 144059 1988
Loading...